wersja  en
login: hasło: rejestracja rejestracja
Georgy Catoire Chamber Works
Georgy Catoire Chamber Works

Georgy Catoire Chamber Works
Pierwsze polskie nagranie wybranych kameralnych dzieł G. Catoire w mistrzowskim wykonaniu Kai Danczowskiej, Justyny Danczowskiej, Aleksandry Kuls i Bartosza Koziaka.

cena : 29,90 zł

Premiera 06.2017

  1. Sonata Poemat na skrzypce i fortepian nr 2 op. 20
  2. Elegia d-moll op. 26 na skrzypce i fortepian 
  3. Trio fortepianowe f-moll op. 14 Allegro con moto
  4.                                             Allegro fantastico
  5.                                             Molto allegro agitato

 

Płyta jest pierwszym polskim nagraniem wybranych kameralnych dzieł rosyjskiego kompozytora francuskiego pochodzenia – Georga Lwowicza Catoire’a (1861-1926). Doskonałe wykonanie utrwalone na CD przez wybitnych polskich artystów: Kaję Danczowską, Justynę Danczowską, Aleksandrę Kuls, Bartosza Koziaka, daje możliwość zapoznania się z twórczością kompozytora, który za życia spotkał się z uznaniem Czajkowskiego, Głazunowa, Taniejewa czy Rachmaninowa, o czym we wstępie do płyty pisze Prof. Roman Lasocki:

Z zachowaniem stosownych proporcji prezentowane na niniejszej płycie, utwory Georga Lwowicza Catoire’a to dzieła prawdziwie znakomite. Choć w Polsce dotąd nieomal nieznany, ów kompozytor, spadkobierca dwóch kultur uchodzić może za szczęśliwca, bowiem przywracają Go melomanom artyści prawdziwie wybitni. Twórca, którego wyjątkowość artystycznego usytuowania określić może ranga kręgu przyjaciół artystycznych z którymi stale korespondował, a wyrażone w listach uznanie Czajkowskiego, Głazunowa, Taniejewa czy Rachmaninowa najpełniej określa jego wysoką pozycję wśród znakomitości kompozytorskich epoki.